Achter de schermen van de media

Dit is een voordracht voor een ruim publiek, binnen en los van het verenigingsleven. Dat zijn de “ervaringsdeskundigen”: ze lezen allemaal een krant of tijdschrift, of een tablet… Ze hebben televisie, radio en internet in huis. Maar ze stellen zich hoogstwaarschijnlijk vragen.

Wie bepaalt wat er in een nieuwsuitzending komt? Waar zitten de bronnen? Hoe geraak je aan beeldmateriaal als je geen journalist ter plaatse hebt? In hoeverre kan je de betrouwbaarheid van je bron onderzoeken? Heb je specialisten nodig in een redactie? Kennen zij de taal van het land of het continent waar hun werk over gaat? Hoe vinden ze daar relaties? Gidsen? Woordvoerders?

Wat is objectiviteit? Wat is onpartijdigheid? Hoe wordt een goed debat voorbereid? Hoe groot is de druk van buiten om bepaalde thema’s speciale aandacht te geven? Hoe voorzichtig moet zijn – of niet zijn –om op lange tenen te trappen of te raken aan heilige huisjes? Waarom zijn die heilige huisjes zo belangrijk in de nieuwsgaring? Waarom moet het allemaal zo snel gaan? Is een klein binnenlands bagatel belangrijker dan een internationaal conflict? Is het nodig telkens met een feestelijke verrassing te eindigen?

Laat ook die ervaringsdeskundigen in het publiek maar even los: wanneer zitten ze ongemakkelijk in hun zetel? Ergeren ze zich niet aan een bepaald taalgebruik? Hebben ze een idee hoe kort een gemiddeld “item” is? Zijn ze een vast kijk- of luisterpubliek van een bepaalde omroep, of halen ze ook de mosterd elders?

madam

Voorwaarden: klein podium met tafeltje. Beamer en technische apparatuur onnodig. Bij meer dan 60 mensen in de zaal wel een goede microfoon voorzien.
Prijs: 130€ + O,30€/km transportvergoeding. Vrij van BTW art 44 journalistieke prestatie.
U krijgt een officiële factuur.