Media in beweging

Dit handboek, geschreven door Iris Musschoot en Bart Lombaerts, mag dan wel bedoeld zijn voor de professionals in het vak, ook de dagelijkse gebruiker van de media zal er interessante passages in vinden. Het unieke aan dit boek is dat het niet alleen de kant van de journalistiek belicht, maar ook van de business en de marketing die de media in hun greep houden

De auteurs zelf kennen hun zaak: ze zijn theoretisch onderlegd en werken als lector of als consultant in hogescholen en adviesbureau’s. Maar bovendien hebben ze eerder zelf alle mediawatertjes doorzwommen. Ze zaten in het uitgeversvak, in de televisieproductie, in de geschreven pers. Met andere woorden: ze weten dat Witse niet zomaar toevallig in Halle is terechtgekomen…  Ze leggen uit waarom bepaalde VIPs absoluut naar een wederhelft op zoek gaan. Ze kennen het verschil tussen reclameboodschappen en boodschappen “voor algemeen nut”. Ze weten hoe een budget beheerd wordt en hoe belangrijk kijkcijfers zijn.

Voor de kijker, de radioluisteraar, de lezer van dagbladen en magazines, de zoeker op het internet, gaat een nieuwe wereld open: die van de media die nog voortdurend in beweging zijn.

Media bestaan niet op zichzelf. Ze hebben te maken met de maatschappij. Omdat die maatschappij ook dagelijks verandert en op zoek is naar nieuwe vormen en inhouden, zullen de media volgen. Ze volgen niet alleen, ze geven ook nieuwe trends aan. Op cultureel, economisch, sociaal en technisch vlak schudt de aardbol elke dag. Nieuwe uitdagingen kondigen zich aan, tegenover de aanhoudende zoektocht naar waarden uit het verleden. De techniek biedt zich telkens weer aan in een nieuw kleedje. Je hebt nog maar net een nieuw televisietoestel gekocht, of men presenteert je een beter product dat al veel verder staat, mooier is, scherper oogt, van betere klankkwaliteit, en met allerlei toestelletjes waardoor je als consument thuis gedeeltelijk kunt ingrijpen. Je hebt net een abonnement genomen op een tijdschrift dat aan je eisen beantwoordt, of er liggen al een paar nieuwe titels in de rekken. Want elk product, elk merk, elke BV, moet tegenwoordig zijn of haar tijdschrift hebben. Wie levert daar het geld voor? Waar blijf je al die reclame halen om het betaalbaar te houden? Is er een rekensommetje gemaakt op lange termijn? En waarom worden wij overspoeld met allerlei gadgets die rechtstreeks wat te maken hebben met de kijkcijferkanonnen die ons dagelijks aan het scherm kluisteren? En wat heb je in ruil aan iedereen moeten beloven? Wie helpt wie in de media? In welke mate zijn de gebruikers van media nog in staat om een zelfstandige koers te varen in hun beslissingen?

Wie ligt aan de basis van een communicatiestrategie? Zijn het de grote mediabedrijven… of zijn het de consumenten zelf die door hun levenswijze en koopgedrag hun wensen en voorkeuren tonen?

Zoveel vragen die gestructureerd worden aangepakt in het boek en geïllustreerd met foto’s en concrete anekdotes. Een turf die je nu en dan in de hand moet nemen om weer met beide voeten op de grond terecht te komen.

Het boek is uitgegeven bij Lannoo – campusreeks. Zie ook www.lannoocampus.com.