Koekoekskind

Zij die nog in leven zijn, hebben er nu een zesje of een zeventje voorstaan. Het zijn de koekoekskinderen “door de vijand verwekt”, zoals de ondertitel van het boek luidt.

Ze hebben al die jaren gezwegen, in stilte gezocht naar de geheimen uit hun verleden. Gerlinda Swillen heeft hen geholpen.

Gerlinda Swillen is voorzitter van het Masereelfonds en is ereleraar Vlaams Gemeenschapsonderwijs. Via het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij – kortweg SOMA – kreeg ze de kans onderzoek te doen over de kinderen die tijdens de tweede wereldoorlog verwekt zijn door een Duitse vader, die als soldaat in België actief was. Dat was de vijand. Maar voor vele jonge vrouwen werd het ook een grote, geheime liefde. Die liefde bracht vruchten voort.

Het werden 70 getuigenissen… Soms zijn het noodkreten, soms rustige bedenkingen. Maar vaak ontsnappen ze niet aan de frustraties van nooit gevonden gezinsliefde… de herinneringen aan armoede en stigmatisering.

De auteur heeft niet gekozen voor 70 omlijnde verhalen, maar voor invalshoeken die telkens ingevuld worden door de verzuchtingen en twijfels van de getuigen, in hun eigen hoekige, aarzelende taal. De auteur zelf neemt die taal over in haar bevraging… voorzichtig… in een behoedzaam ouderwets Nederlands dat volledig opgaat in de verhalen die we lezen. Zij heeft niet de pen van hen overgenomen… ze laat henzelf de pen vasthouden.

Het resultaat is een stuk geschiedenis, waar je nooit over gehoord hebt. Het is een hulp en houvast ook voor die honderden jongeren die op school, in hun buurt, in hun dagelijkse omgeving opgroeiden tussen hoongelach en achterklap. Nu, zowat 60 jaar later, hebben velen nog steeds de rust niet gevonden.

  •  Koekoekskind – door de vijand verwekt is uitgegeven bij Meulenhoff/Manteau
  • ISBN 978 90 8542 188 7
  • 352 blz. Het boek kost 22,50€

Wie dieper wil graven in de geheimen van de oorlog: www.cegesoma.be

Daar tref je ook een uitgebreid fotoarchief.