EEN VEERKRACHTIGE SAMENLEVING

-sociaal werk en duurzame ontwikkeling- (Jef Peeters – red)

Een denk-boek en een doe-boek. Professor Jef Peeters is doctor in de chemie en pikte een paar jaar na zijn promotie de draad van het studeren weer op. Hij koos voor de wijsbegeerte en promoveerde met het thema “wetenschappelijke techniek als machtsmedium”.

Dat voel je als je de “veerkrachtige samenleving” in de hand neemt. Hij linkt namelijk feiten aan actie. In het boek noteert hij de samenhang tussen ecologische crisis en sociale kloof. Dat brengt hem bij de vraag: wat doet het sociaal werk daarmee? Wie duurzaamheid in de samenleving als doel ziet, weet dat zoiets niet kan zonder sociale praktijk. Daar wringt het schoentje: Duurzame ontwikkeling wordt aan de ene kant teveel bekeken als milieuzorg. Sociaal werk houdt zich anderzijds te weinig bezig met de ecologische aspecten van de samenleving.

We leven op te grote voet. Maar wie is “we”? Je kunt dat moeilijk aan de armen verwijten. Er moet dus een transitiebeweging ontstaan die ecologisch rechtvaardig is. Transitie betekent verandering. Dat blijkt op technisch vlak gemakkelijker te realiseren dan op het vlak van mentaliteitsverandering en aanpassing van attitudes. Daar spreekt de wetenschappen én filosoof!

Het boek duikt in de wetenschappelijke publicaties en de filosofische bijdragen van de voorbije decennia. Dat levert een  pakket op aan theorieën. Maar de schrijver doorweeft zijn verhaal met praktische voorbeelden. Hij is trouwens zelf geen man die zich beperkt tot computer en lees- en schrijfwerk. Hij stapt mee in de actie en ondersteunt verschillende organisaties en verenigingen die op zoek zijn naar duurzame ontwikkeling in de praktijk. Met andere woorden: hij leert ons de dingen anders te bekijken.

“Een veerkrachtige samenleving” is een aanrader voor het educatieve kader van verenigingen, organisaties en overheidsdiensten. Die samenleving kan niet meer zonder netwerking en zonder de erkenning van verbanden. Die samenleving waardeert diversiteit en kwaliteit.

“Een veerkrachtige samenleving” is een uitgave van EPO, 2010, met de steun van de Leuvense universiteit en de provincie Vlaams-Brabant. (isbn 978 90 6445 653 4)

(viona westra)